Từ khoá: đồng bộ thông báo

Cách đồng bộ thông báo trên điện thoại Android với máy tính

Sử dụng máy tính nhưng vẫn có thể xem được các thông báo trên chiếc smartphone của mình mà không cần phải cầm chiếc smartphone lên kiểm tra.  Để có thể đồng bộ được các thông báo trên chiếc điện thoại Android thân yêu...