Từ khoá: đơn vị thời gian

Facebook vừa phát minh ra một đơn vị đo lường thời gian mới mang tên Flick

'Flick' bằng 1/705,600,000 giây và được thiết kế để giúp đồng bộ tốc độ khung hình video. Facebook vừa ra một sản phẩm mới: Flicks, một đơn vị đo thời gian mới. Đúng thế, đó là một đơn vị đo thời gian, giống như...