Từ khoá: đơn kiện Apple

Apple bị kiện vì thiết kế bàn phím butterfly trên MacBook của mình

Apple đã bị kiện vì thiết kế bàn phím butterfly trên MacBook của mình, cụ thể là ở đời MacBook 2015. Các nguyên đơn cho rằng Apple biết bàn phím của mình là một thiết kế thiếu sót ngay cả trước khi sản phẩm...