Từ khoá: đổi trả

Apple mở rộng thời gian thu hồi Apple Watch gặp vấn đề về tính năng nhịp tim

Apple được cho là đang mở rộng thời gian hoàn tiền Apple Watch từ hai tuần đến 45 ngày - nhưng chỉ cho các thiết bị gặp vấn đề với tính năng nhịp tim, bao gồm cả ứng dụng điện tâm đồ trên...