Từ khoá: đọc suy nghĩ con người

AlterEgo: thiết bị đeo có khả năng đọc suy nghĩ của người dùng

Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị đeo của MIT có thể để đọc các sóng siêu âm được phát hiện bởi các điện cực trong đầu của người dùng, sau đó sắp xếp thành câu có nghĩa hoàn...