Từ khoá: đô thị trong tương lai

“Chương trình các Thành phố Tương lai Bền vững” của Dassault Systèmes khám phá các hệ thống hạ tầng và giao thông đô thị...

Đến năm 2050, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán 70% dân số toàn cầu, tức 6.4 tỉ người, sẽ trở thành những công dân thành thị. Đối với các nhà quy hoạch đô thị, thách thức lớn nhất dường như nằm...