Từ khoá: Định danh iPad

Nhiều mẫu iPad được đăng ký trong cơ sở dữ liệu tại lục địa Á-Âu, có cả iPad 10.2-inch mới

Đầu tháng 7 này, Ủy ban Kinh tế Á-Âu đã báo cáo 5 số hiệu định danh mô hình iPad mới được thêm vào cơ sở dữ liệu của uỷ ban này. Đặc biệt hơn, số lượng iPad đăng ký được tăng thêm...