Từ khoá: điện toán đám mây

Điện toán đám mây: Giải pháp công nghệ cho ngành tài chính ngân hàng

Đi cùng xu thế chuyển đổi số không thể đảo ngược, ngành tài chính ngân hàng đã bắt đầu tăng tốc trên cuộc đua chuyển đổi toàn diện với mức đầu tư vào hạ tầng CNTT tăng đáng kể. Trong các giải pháp...

Dell Technologies hỗ trợ các Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chuyển đổi để nắm bắt những cơ hội mới tại vùng Biên

Được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số, Dell đang duy trì một hệ sinh thái viễn thông định hướng điện toán đám mây với các hạ tầng, giải pháp, đối tác trong ngành và...

FPT đối thoại về Chuyển đổi số (Big DATA, IoT, Cloud,…) với 30 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

Gia tăng lợi nhuận vài trăm phần trăm, tiết kiệm hàng tỷ đô la chi phí công nghệ, vận hành hệ thống dữ liệu phức tạp ở mức thời gian thực, chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp, nâng cao hiệu quả...