Từ khoá: điện thoạid

Cách ngưng đổ chuông báo các cuộc gọi từ iPhone trên iPad và Mac

Nếu bạn có nhiều thiết bị của Apple đang chạy trên cùng một tài khoản iCloud, tất cả các thiết bị này sẽ đổ chuông khi bạn có một cuộc gọi đến. Đây là một tính năng hữu ích vì nó cho phép bạn...