Từ khoá: điện thoại việt nam

Ông chủ hãng điện thoại Asanzo: Không đi thi sao đậu đại học!

Ví việc làm smartphone như việc đi thi đại học, ông chủ hãng điện thoại Việt Asanzo khẳng định phải "đi thi" thì mới có thể "đậu". “Nhiều anh em cản tôi lắm vì thị trường điện thoại giờ cạnh tranh khốc liệt, nhưng...