Từ khoá: điện thoại 6 triệu đồng

Những smartphone đáng mua cuối năm trong phân khúc 6 triệu đồng

Ở thời điểm này, bước vào cửa hàng điện thoại rồi đập 6 triệu đồng lên bàn thì bạn sẽ phải xanh mặt với những lựa chọn nhân viên mang ra. Xét ở góc độ người tiêu dùng, rõ ràng quá phong phú sự...