Từ khoá: Điện năng 4.0

Điện năng 4.0 – Xây dựng thế giới điện mới – Giải pháp cho mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp

Số hóa hệ thống năng lượng hay ứng dụng điện năng 4.0 chính là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc phi carbon hóa các hoạt động kinh doanh, sản xuất để xây dựng một nền kinh tế tăng trưởng xanh. Điện năng...