Từ khoá: điểm số benchmark

Đo hiệu năng M1 Ultra với các tác vụ thực tế: Nhanh hơn M1 Max từ 40-100%

Đo đạc hiệu năng benchmark của M1 Ultra với các tác vụ thực tế bởi Macworld, kết quả cho ra đáng kính ngạc khi con chip này nhanh hơn M1 Max từ 40-100%. Macworld mới đây đã chia sẻ video thử nghiệm M1 Ultra...