Từ khoá: Đánh giá Microsoft Surface Duo

Đánh giá Microsoft Surface Duo: Ý tưởng tốt, sản phẩm tốt nhưng chưa hoàn hảo

Chiếc điện thoại Surface Duo từ Microsoft là một smartphone gập với những ý tưởng tốt giữa nhiều thiết bị gập từ các nhà sản xuất khác gần đây, nhưng dù là một sản phẩm tốt thì nó vẫn tồn tại nhiều điểm...