Từ khoá: Dành Cho Bạn

Cách thức TikTok đề xuất nội dung cho danh mục #DànhChoBạn

Sứ mệnh của TikTok là khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và mang đến niềm vui cho người dùng. TikTok đang xây dựng một cộng đồng toàn cầu nơi bạn có thể sáng tạo, chia sẻ, khám phá thế giới và kết nối...