Từ khoá: Cris Devil Gamer

Trực tiếp Awesome Academy tập 4 của Samsung Galaxy A – Cris Devil Gamer lên sóng

Trực tiếp tập 4 chương trình Awesome Academy của Samsung Galaxy A, lần này HLV Cris Devil Gamer sẽ lên sóng và không biết vị thầy này sẽ truyền đạt lại những kiến thức bổ ích gì cho những học viên? Bên cạnh tập...