Từ khoá: CreatorsGoGreen

Cùng sống xanh hưởng ứng Tháng Hành động vì Môi Trường

Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc nhân ngày Môi trường Thế giới 2020, và Tháng Hành động vì môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, nhiều YouTube Creator đã góp tiếng nói và sức ảnh hưởng...