Từ khoá: công ty đo lường tiếp thị di động

Phỏng vấn cô April Tayson, Giám đốc Sales SEA – Adjust – công ty đo lường tiếp thị di động

Adjust là một công ty đo lường tiếp thị di động. Nó vẫn là một khái niệm tương đối mới cho nhiều độc giả của chúng tôi. Bạn có thể giải thích về mô hình kinh doanh và đề xuất giá trị của...