Từ khoá: Becare

Ứng dụng gọi xe “be” thành lập quỹ phúc lợi Becare cho tài xế

Công ty Cổ phần BE GROUP, đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe “be”, chính thức công bố Quỹ phúc lợi beCare dành cho tài xế “be” với mong muốn góp phần giúp đỡ cuộc sống và công việc...