Từ khoá: bất bình đẳng

Huawei công bố Chỉ số Kết nối Toàn cầu 2017: “Khoảng cách số hiện là một vực thẳm số”

Các nền kinh tế số phát triển trên toàn cầu đang tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ nhờ những đầu tư lớn hơn vào Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT). Trong khi đó, các nền kinh tế số đang phát...