Từ khoá: Báo cáo Bền vững

Xiaomi công bố bản Báo cáo Bền vững – Tái khẳng định về cam kết góp phần xây dựng một thế giới bền vững

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Xiaomi đã chính thức công bố ấn bản Báo cáo Bền vững năm 2020 với những nội dung về cách tiếp cận và vận hành của công ty đối với phát triển bền vững. Bản báo cáo Bền...