Ống kính Sigma 35mm f/1.2, 14-24mm và 45mm f/2.8 FE sẽ được ra mắt vào ngày mai, đây là ảnh rò rỉ của chúng với giá bán dự kiện từ 600 USD.

Sigma 35mm f/1.2 E-mount và L-mount, giá bán vào khoảng 1.400 USD:

Sigma 45mm f/2.8 E-mount và L-mount, giá bán vào khoảng 600 USD:

Sigma 14-24mm f/2.8 E-mount và L-mount (sẽ được bán vào tháng 8), giá bán vào khoảng 1.400 USD: