Cellphones

Trong hơn hai thập kỷ, Kaspersky Lab đã mang đến những giải pháp bảo mật hàng đầu cho khách hàng với sứ mệnh xây dựng một thế giới an toàn hơn. Khi số hóa và toàn cầu hóa ngày càng bùng nổ, Kaspersky đã vượt ra khỏi quy mô một “phòng thí nghiệm (Lab)” đơn thuần để trở thành tiên phong trong lĩnh vực công nghệ với những giải pháp và dịch vụ bảo mật toàn diện, bao gồm các sản phẩm và công nghệ tiên tiến, dịch vụ đám mây và nguồn cung cấp thông tin phục vụ bảo mật mạng hàng đầu thế giới.

Việc thay đổi nhận diện thương hiệu phản ánh sự chuyển đổi đó. Tên công ty được tinh gọn thành “Kaspersky”, với sứ mệnh “xây dựng một thế giới an toàn hơn”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi về một tương lai đáng tin cậy và minh bạch, nơi không giới hạn mọi người trước cơ hội được tiếp cận tiến bộ vượt bật mà công nghệ mang lại, vì đã có chúng tôi bảo vệ an ninh mạng.

Thay đổi nhận diện thương hiệu phản ánh việc dịch chuyển trọng tâm của chúng tôi từ “bảo mật mạng – cybersecurity” sang khái niệm rộng hơn – “miễn dịch mạng – cyber-immunity”. Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi công nghệ kết nối mọi người hơn bao giờ hết; bất kể nền tảng như thế nào và biên giới ra sao. Vì vậy giờ đây, khi nói đến an ninh mạng là không chỉ nói về việc bảo vệ các thiết bị, mà còn là phát triển một hệ sinh thái nơi mọi thứ kết nối với nhau đều được an toàn. Việc thay đổi nhận diện thương hiệu của Kaspersky đánh dấu cam kết của công ty trong sự phát triển này, cũng như đón đầu những tiêu chuẩn cao hơn trong tương lai. Nó cũng đánh dấu sự hỗ trợ của Kaspersky để tạo ra những hệ thống kết nối an toàn ngay từ giai đoạn thành hình; và công tác bảo mật không chỉ là tùy chọn bổ trợ ở giai đoạn sau.

Với sứ mệnh “Xây dựng một thế giới an toàn hơn”, Kaspersky sẽ giúp mọi người tin tưởng và tự do tận hưởng lợi ích từ những tiến bộ mới được bảo vệ bởi công nghệ của Kaspersky. Nằm trong nỗ lực làm mới thương hiệu, chúng tôi đã thay đổi hình ảnh nhận diện của mình để phản ánh rõ hơn những giá trị cốt lõi của Kaspersky. Logo mới được tạo ra từ các mẫu chữ cái được đo đạc chính xác về mặt hình học và toán học, đại diện cho nền tảng chuyên môn và kỹ thuật phần mềm hàng đầu của công ty. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã bỏ từ “Lab” ra khỏi tên mới.