Sau các nâng cấp hiệu ứng mới trên Boomerang, Instagram mới đây đã xác nhận là đang phát triển tính năng nhắn tin trực tiếp trên nền tảng web.

Hiện tại Instagram vẫn chưa đưa ra thời điểm cụ thể tính năng này ra mắt, nhưng có khả năng là vào cuối tháng này. Hiện tại, tính năng nhắn tin trực tiếp (direct messaging) mới chỉ có trên ứng dụng di động, mặc dù nền tảng web cũng đã rất phát triển. Một phần nhỏ người dùng Instagram đã có thể sử dụng thử tính năng này, họ đã có thể xem tin nhắn ở hộp thư, trả lời tin nhắn cũng như chat nhóm. Tuy nhiên cũng như trên nền tảng di động, tin nhắn trực tiếp trên nền tảng web sẽ không thể mã hoá đầu cuối.