Cellphones

Sau khi Facebook và Instagram đã loại bỏ tài khoản của Alex John và những kẻ cực đoan khác, hiện công ty cho biết là đang nghiên cứu các điều luật mới cho việc loại bỏ các tài khoản vi phạm.

Instagram cho biết việc triển khai các điều luật mới này sẽ “sớm” bắt đầu, các điều luật này sẽ thay đổi cách mà công ty quyết định xem khi nào mà một tài khoản nên bị loại bỏ từ ứng dụng của mình. Theo công ty, hiện tại Instagram đang dựa vào chính sách cho phép vi phạm “trong một phần trăm nhất định nào đó” trước khi quyết định tài khoản đó bị loại bỏ. Tuy nhiên, điều này đã tạo ra sự khoan hồng với các tài khoản đăng nhiều bài đăng. Về cơ bản thì càng đăng nhiều thì con số vi phạm điều lệ được châm chước của tài khoản đó sẽ cao, chính vì vậy mà điều luật này bắt đầu xuất hiện các rắc rối.

Với các thay đổi điều lệ này, Instagram cho biết các tài khoản sẽ bị loại bỏ sau một loạt bài đăng vi phạm (công ty chưa tiết lộ số lượng) trong một khoảng thời gian (cũng chưa tiết lộ nốt). Các điều luật này sẽ áp dụng cho tất cả các tài khoản người dùng, bất kể họ có thường xuyên đăng bài hay không. Công ty cho biết họ chưa muốn tiết lộ số lượng hay khung thời gian trên nhằm tránh các tài khoản dựa vào đó mà lách luật, tuy nhiên Instagram tin rằng với các luật lệ mới thì ứng dụng của mình sẽ trở nên tốt hơn.