Trong bản cập nhật mới, Google dịch thêm vào 60 ngôn ngữ mới, cho dịch hình ảnh qua camera, nâng tổng số ngôn ngữ hiện tại mà ứng dụng trên điện thoại có thể dịch tức thời là 88 ngôn ngữ.

Instant Camera là một tính năng trong ứng dụng Google Dịch, cho phép bạn dịch nhanh các chữ trong hình sang ngôn ngữ tùy chọn. Đặc biệt hơn ứng dụng còn có thể dịch nhanh sang tiếng Anh nữa. Ngoài ra, giao diện trực quan đã được điều chỉnh để mang lại trải nghiệm tinh tế hơn với ba chế độ bao gồm Instant, Scan và Import. Google cũng tuyên bố họ đã cải thiện tính năng dịch trực tiếp, hiện sẽ giảm hơn 50% lỗi.