Cellphones

Facebook tiết lộ loại tiền ảo mới của mình, hỗ trợ tiêu dùng đối với nhóm người dùng không có tài khoản ngân hàng.

Đúng như dự đoán, Facebook đã công bố một loại tiền điện tử hoàn toàn mới vào năm 2020 – Libra. Được mô tả như một ví điện tử mới cho loại tiền ảo mới, dịch vụ tài chính mới sẽ cho phép người tiêu dùng giữ an toàn cho tiền điện tử của họ, cũng như thực hiện các giao dịch khác nhau. Khi ra mắt vào năm 2020, ví điện tử sẽ có sẵn trong Messenger, WhatsApp, nhưng cũng là một ứng dụng độc lập. Quyết định ra mắt một dịch vụ như vậy dựa trên nhu cầu tiết kiệm, gửi hoặc tiêu tiền của mọi người ngay cả khi họ không có tài khoản ngân hàng.

tiền ảo libraRõ ràng, nhiều người trên thế giới vẫn không được hưởng lợi từ các dịch vụ tài chính cơ bản, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Calibra sẽ cho phép những người không có tài khoản ngân hàng tiết kiệm, gửi và sử dụng Libra. Quan trọng nhất, Calibra sẽ cho phép người dùng gửi Libra cho hầu hết mọi người bằng điện thoại thông minh giống như gửi tin nhắn văn bản. Các dịch vụ bổ sung sẽ được cung cấp cho những người sử dụng Libra sau này, bao gồm tùy chọn thanh toán hóa đơn của họ.

Facebook nói rằng Calibra sẽ không chia sẻ thông tin tài khoản hoặc dữ liệu tài chính với máy chủ của mình hoặc bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý của khách hàng. Hơn nữa, công ty mạng xã hội đề cập rằng Calibra sẽ sử dụng dữ liệu Facebook để tuân thủ luật pháp, bảo mật tài khoản của khách hàng và ngăn chặn hoạt động tội phạm. Vẫn còn phải xem liệu người dùng sẽ chấp nhận tiền ảo mới của Facebook và cách các công ty ở các nước đang phát triển sẽ bị thuyết phục trả lương cho công nhân của họ bằng tiền ảo của Facebook nếu họ được chọn.