Microsoft đã âm thầm cập nhật bổ sung giao diện cho bộ Office của mình để phù hợp với Dark Mode mới trên iPhone đang cài đặt iOS 13.

Vào tháng 8, Microsoft từng tiết lộ rằng họ đang phát triển tính năng hỗ trợ Dark Mode cho bộ Office đầy đủ trên iOS và triển khai hỗ trợ cho tính năng này trên Outlook. Kế hoạch là hỗ trợ Office Dark Mode sẽ kịp thời ra mắt cùng với sự xuất hiện của iOS 13. Mặc dù sắp tới, Dark Mode trên toàn hệ thống mới xuất hiện trên Microsoft Word, Excel, PowerPoint và OneNote cho iPhone và iPad.

Dark mode trên iOS 13Microsoft nhấn mạnh rằng họ đã xác định từ đầu về việc xây dựng tính năng hỗ trợ Dark Mode cho toàn hệ thống của bộ ứng dụng Office trên iOS 13 và iPadOS 13. Điều đó làm cho quá trình phát triển tốn nhiều công sức hơn một chút vì nó “hoạt động để đảm bảo các nhóm thiết kế đang ‘sắp xếp theo bảng màu duy nhất'”. Microsoft đã từ từ cập nhật một số ứng dụng nhất định có hỗ trợ cho Dark Mode như Office trên Mac vào tháng 12 năm ngoái và Outlook cho iOS nhận được bản cập nhật vào tháng 8 trước khi phát hành iOS 13.

Hôm nay, Microsoft đã âm thầm triển khai hỗ trợ Dark Mode trên toàn hệ thống cho iPhone và iPad chạy các phiên bản iOS và iPadOS mới nhất cho các ứng dụng Office còn lại: Word, Excel, PowerPoint và OneNote. Thật thú vị, các ghi chú phát hành không đề cập đến thay đổi (ngoại trừ OneNote) nhưng hỗ trợ Dark Mode được phát hiện bởi WCCFTech (thông qua MacRumors). Nếu đã cập nhật lên các ứng dụng Office iOS hoặc iPadOS gần đây nhất, bộ Office của Microsoft sẽ tự động được tích hợp kèm theo cài đặt Dark Mode trên toàn hệ thống.