Face Depixelizer là một công cụ sử dụng AI khá thú vị, cho phép biến các bức ảnh được làm mờ theo dạng pixel trở lại thành một bức ảnh gương mặt chuẩn.

Face Depixelizer được nhà phát triển người Nga tên Denis Malimonov tạo ra, bằng cách sử dụng sức mạnh của StyleGAN rất nổi tiếng trong việc tạo ra các bức chân dung người thật nhưng không tồn tại. Face Depixelizer sẽ nhận vào một bức ảnh gương mặt được làm mờ dạng pixel và sau đó nó sẽ liên tục tạo gương mặt ảo với StyleGAN, tiếp đó nó sẽ hạ chất lượng ảnh mặt ảo và thực hiện liên tục như thế này cho tới khi tìm thấy gương mặt mà đã hạ chất lượng giống với gương mặt nhận vào.

Bạn có thể sử dụng Face Depixelizer cho cả các nhân vật hoạt hình cũ hoặc là người thật đã giảm chất lượng xuống. Nhiều người dùng chỉ ra đây có thể sẽ vi phạm quyền riêng tư nhưng tác giả đã trả lời rằng công cụ không hiển thị gương mặt người đó ra mà chỉ hiển thị gương mặt mà AI nhận thấy là giống với ảnh tải lên mà thôi. Để có thể sử dụng công cụ Face Depixelizer, bạn truy cập trang này.

Sau đó nhấn vào nút Run để bắt đầu

Chọn Run anyway và đợi một chút

Nhấn nút Choose Files để tải ảnh lên, lưu ý các bức ảnh nên nhìn có gương mặt nhìn trực diện sẽ dễ ra kết quả nhất.

Đợi một chút cho code chạy cho tới khi hoàn thành. Lưu ý là vì tác giả lưu dữ liệu trên Google Drive nên bị giới hạn truy cập bộ nhớ mỗi ngày và phát sinh ra lỗi, nếu có lỗi “Google Drive Quota Exceeded” hoặc “No such file or directory: ‘/content/pulse/runs/face.png'” thì bạn đành phải thử lại vào lúc khác hoặc ngày mai.

Dưới đây là thành quả của cộng đồng mạng: