Sau khi phát hiện chương trình trong hệ thống bị tin tặc lợi dụng để xâm nhập trái phép thiết bị của người dùng, ASUS đã tiến hành cập nhật bản vá lỗi để ngăn chặn malware ShadowHammer.

ASUS có thể đã vô tình đưa phần mềm độc hại vào một số máy tính của người dùng thông qua công cụ cập nhật, nhưng sau đó họ đã nhanh chóng đưa ra bản sửa lỗi. Nhà sản xuất PC này đã phát hành một phiên bản mới của phần mềm Live Update của mình đối với máy tính xách tay nhằm giải quyết cuộc tấn công backdoor ShadowHammer. Nó cũng hứa hẹn “nhiều cơ chế xác minh bảo mật” để giảm nguy cơ bị tấn công tiếp theo và bắt đầu sử dụng “cơ chế mã hóa đầu cuối nâng cao”. Có những nâng cấp cho hệ thống máy chủ để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, ASUS cho biết thêm.

ShadowHammerASUS cũng lưu ý rằng phần mềm độc hại nhắm vào một “nhóm người dùng rất nhỏ và cụ thể”. Phần mềm độc hại này nhắm đến các đối tượng cụ thể thay vì những người dùng thông thường. Còn các thiết bị ASUS khác sẽ không bị ảnh hưởng bởi phần mềm độc hại này. Trong khi phiên bản vá lỗi đã được phát hành, nó cũng đặt ra câu hỏi là tại sao các hệ thống không được khóa trước đó. Công cụ cập nhật thường là mục tiêu chính của các hacker bởi vì chúng đều đáng tin cậy và có quyền truy cập sâu vào hệ điều hành.