Từ khoá: WPA3

Wi-Fi 6 thực sự nhanh như thế nào?

Wi-Fi 6 dự kiến sẽ trở nên phổ biến vào năm 2020, giúp kết nối mạng không dây trở nên an toàn hơn, ổn định hơn. Wi-Fi ngày càng mạnh hơn, tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn. Tốc độ đường truyền mạng...