Từ khoá: World Car of the Year 2022

3 ứng cử viên cuối tại World Car of the Year 2022 đều là xe điện

Giải thưởng World Car of the Year 2022 - Xe thế giới của năm 2022 ghi nhận có ba mẫu xe lọt vào vòng bình chọn cuối cùng đều là xe điện. Ba mẫu xe lọt vào vòng bình chọn cuối cùng của giải...