Từ khoá: Windows 1.0

Trải nghiệm Stranger Things vào năm 1985 với Windows phiên bản 1.0 từ Microsoft

Microsoft hiện đang kỷ niệm mùa 3 của series phim kinh dị Stranger Things với ứng dụng Windows 1.11 đem đến trải nghiệm hệ điều hành Windows phiên bản 1.0 vào những năm 1985 theo bối cảnh của bộ phim. Thực ra, phim lấy...