Từ khoá: Wifi 6E

MediaTek được chọn cho chương trình Thử nghiệm Chuẩn Wi-Fi 6E của Liên minh Wi-Fi Alliance

MediaTek mới đây cho biết hãng đã được chọn để thử nghiệm chuẩn Wi-Fi 6E, một chứng nhận mới từ Liên minh Wi-Fi Alliance cho các thiết bị có gắn Wi-Fi CERTIFIED 6 hoạt động trên băng tần 6GHz. MediaTek cung cấp cho chương...