Từ khoá: trình gỡ lỗi

Microchip phát hành các công cụ phát triển cập nhật dành cho lập trình viên và chuyên gia gỡ lỗi

Trong bối cảnh lập trình và gỡ lỗi tiếp tục là hoạt động quan trọng nhưng lại vẫn còn mang tính thủ công và tốn nhiều thời gian của các nhà thiết kế giải pháp nhúng, Microchip Technology Inc. (NASDAQ: MCHP) ra mắt...