Từ khoá: tai thỏ iPhone 14

Ảnh phác thảo của iPhone 14 Pro cho thấy cụm camera sau không đổi và tai thỏ đã thay đổi

Chiếc iPhone 14 Pro sắp tới có lẽ sẽ được thay đổi nhiều thứ khi mà mới đây ảnh phác thảo của nó cho thấy cụm camera sau lồi ra như iPhone 13 series hiện tại và tai thỏ đã thay đổi. Mới đây...