Từ khoá: tài khoản giả mạo

Facebook đã xóa hơn 1,5 tỷ tài khoản giả mạo chỉ trong năm 2018

Từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, Facebook đã xóa khoảng 1,5 tỷ tài khoản giả khỏi mạng xã hội và xóa khoảng 2,1 tỷ tin rác. Facebook chia sẻ các con số ấn tượng này trong báo cáo tiêu chuẩn cộng đồng....