Từ khoá: tài chính ngân hàng

Điện toán đám mây: Giải pháp công nghệ cho ngành tài chính ngân hàng

Đi cùng xu thế chuyển đổi số không thể đảo ngược, ngành tài chính ngân hàng đã bắt đầu tăng tốc trên cuộc đua chuyển đổi toàn diện với mức đầu tư vào hạ tầng CNTT tăng đáng kể. Trong các giải pháp...