Từ khoá: SlideToShutDown

SlideToShutDown: Tính năng tuyệt vời bị ẩn giấu ở Windows 10

Trên Windows 10, Microsoft đã "giấu" rất nhiều tính năng tuyệt vời đến nỗi mà nhiều người dùng tự hỏi tại sao phải giấu chúng. SlideToShutDown là một trong số chúng và đúng như tên gọi của nó, bạn sẽ có thể tắt...