Từ khoá: Sky Mavis

Mang sản phẩm blockchain Việt ‘cạnh tranh công bằng’ với thế giới

Nền kinh tế khó khăn là thời cơ để các sản phẩm được xây dựng và phát triển trên các nền tảng công nghệ mới như blockchain hình thành.  Tại sự kiện ngày 16/12 tới đây, Hồ Sỹ Việt Anh (Andy Hồ) -...