Từ khoá: Singtel

Singtel & NVIDIA triển khai dịch vụ điện thoán biên đa truy cập (MCE) qua mạng 5G

Singtel, nhà mạng tại Singapore, tin rằng chìa khóa để giúp khách hàng đổi mới với Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên nhiều ngành công nghiệp - từ phân tích giao thông và video đến avatar AI hội thoại dựa trên mô hình...