Từ khoá: SIM vật lý

Tin đồn: Apple sẽ sớm loại bỏ khe SIM vật lý trên iPhone 14

Đã có nhiều tin đồn rằng Apple sẽ loại bỏ khe SIM vật lý và sử dụng hoàn toàn eSIM vào năm 2023 với iPhone 15, tuy nhiên tin đồn mới nhất cho rằng Apple sẽ loại bỏ sớm hơn trên iPhone 14. Trước...