Từ khoá: Silicon Carbide E-Fuse

Công cụ trình diễn cầu chì điện tử Silicon Carbide E-Fuse cung cấp một phương pháp nhanh hơn, tin cậy hơn để bảo vệ...

Các phân hệ điện cao áp trong Xe điện chạy pin (Battery Electric Vehicles - BEV) và Xe điện lai (Hybrid Electric Vehicles -HEV) cần có cơ chế bảo vệ hệ thống phân phối và phụ tải điện cao áp trong trường hợp...