Từ khoá: siêu lỗ đen

Video phóng to tới trung tâm siêu lỗ đen của thiên hà Messier 87

Vào khoảng năm trước, chúng ta đã chứng kiến sự kiện lịch sử về bức ảnh lỗ đen đầu tiên nhìn thấy được và hiện tại, một video phóng to từ Trái Đất tới trung tâm siêu lỗ đen đó cho thấy được...