Từ khoá: siêu chip AI

Siêu chip AI của Intel cung cấp khả năng xử lý vượt trội chưa từng có

Siêu hệ thống AI của Intel, Pohoiki Beach, có khả năng xử lý các thuật toán AI nhanh hơn gấp 1,000 lần, và hiệu quả hơn 10,000 lần so với CPU thông thường. Mặc dù toàn bộ công việc phát triển công nghệ 5G...