Từ khoá: SiC

Microchip mở rộng dòng sản phẩm SiC (Silicon Carbide) của các linh kiện điện tử công suất

Nhu cầu về các hệ thống dựa trên SiC (Silicon Carbide)  tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng để tối đa hóa hiệu suất và thu nhỏ kích thước, trọng lượng, giúp các kỹ sư tạo ra những giải pháp công suất sáng tạo....