Từ khoá: shopping

Ngày Độc Thân 2022 được tạo nên để mang lại sự thay đổi cho người tiêu dùng tại Việt Nam

Criteo S.A công bố dữ liệu theo mùa trong khu vực Đông Nam Á. Theo Chỉ mục Doanh số của Criteo, doanh số bán lẻ trực tuyến tại Đông Nam Á tăng vọt lên đến 399% vào Ngày Độc thân 2021. Tại Việt...