Từ khoá: ServiceNow

ServiceNow và NVIDIA công bố hợp tác để xây dựng hệ thống Generative AI giữa các doanh nghiệp IT

ServiceNow và NVIDIA công bố hợp tác với nhau để phát triển hệ thống Generative AI(tạm dịch AI tạo sinh) mạnh mẽ, dành cho doanh nghiệp có khả năng chuyển đổi các tác vụ thương mại nhanh hơn, thông minh hơn nhờ quy trình...