Từ khoá: SD 8.0

Thông số thẻ SD Express mới cho tốc độ nhanh gần 4 lần so với thẻ hiện tại

Hiệp hội SD, nhóm đặt ra các tiêu chuẩn cho thẻ nhớ mới đây đã giới thiệu thông số kỹ thuật SD 8.0 cho thẻ SD Express mới, tốc độ nhanh đạt được gần 4 GB/s. Để đạt được tốc độ cao như thế...