Từ khoá: scan anh bang camera

Google cho tải miễn phí ứng dụng scan ảnh – PhotoScan

Có rất nhiều ứng dụng Scan, nhưng PhotoScan theo thử nghiệm thì chất lượng ảnh có kết quả tốt hơn, loại phần dư thừa & canh lề cho ảnh rất chuẩn. Hiện giờ chất lương camera trên điện thoại đang trở nên tốt hơn rất...